Rasowy – hodowlany

Słowo „rasowy” jest pojęciem, które wymaga potwierdzenia pisemnego w
formie rodowodu. Rodowód jest udokumentowaniem pochodzenia kota minimum 4 pokolenia wstecz i świadectwem urodzenia. Jest jak dowód osobisty dla kota rasowego. Rasowy bez rodowodu po prostu nie istnieje. Rodowód potwierdza pochodzenie zwierzęcia czyli przynależność do określonej rasy. Zawiera dane rodziców kociaka i jego przodków. Dokument rodowodowy wydawany jest przez zarejestrowane w Polsce międzynarodowe organizacje felinologiczne ( FIFe, WCF, FFE, CFA, TICA) i tylko te hodowle kotów rasowych w Polsce działające pod patronatem wyżej wymienionych organizacji dostają oryginalne międzynarodowe rodowody dla swoich kociąt. Cena rodowodu więc zbytnio nie ma wpływu na cenę kota rasowego, liczą się tutaj zupełnie inne aspekty.  Wszyscy hodowcy zarejestrowani są w klubach i stowarzyszeniach felinologiczych. Pozostałe stowarzyszenia założone są na potrzeby ludzi sprzedających koty niewiadomego pochodzenia. Tylko po to aby można było nabywcę zaspokoić jakimkolwiek dokumentem, czyli niby „rodowodem”. Nie gwarantuje on nam pochodzenia zwierzaka ani dalszego pokrewieństwa. Nie wiadomo też czy taki kociak po uzyskaniu wieku dorosłego będzie przypominać wyglądem i charakterem daną rasę. 
W profesjonalnych hodowlach wszystkie rodzące się kociaki po rodzicach rasowych i rodowodowych otrzymują dokument rodowodowy. Rodowód jest źródłem cennych informacji na temat kota. Znając rodowód hodowcy potrafią odpowiednio kojarzyć ze sobą pary rodzicielskie biorąc pod uwagę nie tylko bliskie ale i dalsze pokrewieństwo. Wybierać odpowiednie dla swojej hodowli linie i eliminować nie chcianych przodków. Jednym słowem rodowód to gwarancja na to, że dany kot jest rasowy i mamy możliwość dokładnego sprawdzenia danych zwierzęcia w organizacji felinologicznej wydającej ten dokument.